สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 3 

เมื่อวันที่  6 -  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

มีผลการประเมินดังนี้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags :

view