สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน  2563 – 30 กันยายน  2563)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โดย

นายหงษ์คำ  หาบุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 (ระดับเขตฯ)

                         รายการแข่งขัน                       ผลการแข่งขัน
การจัดสวนถานแบบชื้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทน)
การจัดสวนถาดแบบชื้น (เด็กพิเศษ) รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทน)
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3 รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 
การแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเพลงคุณธรรม  ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน 

 

1. สมศ. รอบ 3

 

2. โรงเรียนดีศรีตำบล

3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

4. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

5. เขียนเรียงความและคัดลายมือ

 

6. กิจกรรมโครงการที่ร่วมมือกับ สพป.สระแก้ว เขต 1

view