สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

ประวัติการศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  - 7 มกราคม  2509

ภูมิลำเนา  - 87 หมู่ 6 ต. สีกาย อ. เมือง จ. หนองคาย

พ.ศ. 2529   - จบ ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ. หนองคาย

พ.ศ. 2532   - จบการศึกษา  ป.กศ.สูง วิชาเอกพลศึกษา

                    วิทยาลัยพลศึกษา จ. อุดรธานี

พ.ศ. 2535   - จบการศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี

พ.ศ.2547    - จบการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม) บริหารการศึกษา

                      มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ.2545   - ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

พ.ศ.2548   - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

พ.ศ.2549   - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว   

พ.ศ.2552   - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อ.เมือง จ.สระแก้ว

พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส                                                                สพป.สระแก้ว เขต 1

 

 

view