สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รอง ศธจ.สระแก้วออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ของโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โดยได้ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำนวัตกรรมการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  และกระทรวงศึกษาธิการให้แก่สถานศึกษาด้วย ได้ทำการถ่ายทอดสดพูดคุยกับคณะครู นักเรียน ผ่านห้องถ่ายทอดสดของโครงการโรงเรียนประชารัฐ

Tags :

view