สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เยี่ยมชมโรงเรียนโดยผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เยี่ยมชมโรงเรียนโดยผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่่ 4 กรกฏาคา 2565 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  นำโดย นายขันติพงษ์ มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

view