สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจาก ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจาก ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่่ 2ึ7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  นำโดย ผอ.ขันติพงษ์ มีชัย และครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา "กองทุนพาน้องกลับมาเรียนจังหวัดสระแก้ว" จากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

view