สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การอบรมภัยจากการใช้สื่อโซเชียล

การอบรมภัยจากการใช้สื่อโซเชียล

วันที่่ 2ึ7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  นำโดย ผอ.ขันติพงษ์ มีชัย และคณะครู นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรม เรื่องภัยจากการใช้สื่อโชเชียล

view