สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบ ป.4-ป.6

รับการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบ ป.4-ป.6

วันที่่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  นำโดย ผอ.ขันติพงษ์ มีชัย คณะครู รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับ สพป. สระแก้ว เขต 1 ของนางสาวกาญจนา สมนึก ระดับชั้น ป.4-ป.6 และได้เป็นตัวแทนของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในครั้งนี้

view