สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบ

รับการประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบ

วันที่่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  นำโดย ผอ.ขันติพงษ์ มีชัย คณะครู รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับ สพป. สระแก้ว เขต 1 ของนางสาวทิพวรรณ เคนสิบสาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ นางสาวกนกภรณ์ เทสินทโชติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในครั้งนี้

view