สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานการจัดการศึกษาครึ่งปีหลัง

รายงานการจัดการศึกษาครึ่งปีหลัง

1. สมศ.รอบ 3

2. โรงเรียนดี ศรีตำบล

3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

5.คัดลายมือ / เรียงความ 

6. โครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมมือกับ สพป.สระแก้ว เขต 1

รายงานผลการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 (ระดับเขตพื้นที่ฯ)

                      รายการแข่งขัน            ผลการแข่งขัน
การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-3 เหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทน)
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (เด็กพิเศษ) เหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทน)
การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย (เด็กพิเศษ) เหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทน)
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6 เหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทน)
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ม.1-3 เหรียญทองอันดับ 2
การแข่งขัน A-MATH ป.4-6 เหรียญทองอันดับ 2
การแข่งขัน A-MATH ม.1-3 เหรียญทองอันดับ 2
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 เหรียญทองอันดับ 3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 เหรียญทอง

view